05/13/2021

Obavještavamo Vas da dana 14.05.2021. godine Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Gorjakovo, Pregrada, započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije po rasporedu u prilogu